Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

Nízkoemisné zóny môžu byť jedným z riešení na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.

Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

K jedným z čiastkových riešení zlepšenia kvality ovzdušia v mestách patria nízkoemisné zóny (low emissions zones - LEZ). Sú to územne definované oblasti, do ktorých je obmedzený vstup áut na základe emisných noriem, čiže emisií vypustených autami. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách. V súčasnosti sú nízkoemisné zóny v určitom stupni zavedenia v 70 mestách Európy. LEZ môžu byť zavedené na viacerých úrovniach – napríklad v podobe poplatkov za vstup do danej zóny, obmedzenie vstupu vozidiel v určitom čase, alebo obmedzenie na základe emisných noriem.

Aktuálne sa Slovensko nachádza na chvoste Európy v zavádzaní LEZ v mestách, predbehli nás aj krajiny na východ od nás – Bulharsko má zavedené LEZ v Sofii a Rumunsko, okrem Bukurešti, aj meste Suceava.

Príklady úspešnej implementácie LEZ nemáme ďaleko. S Bratislavou počtom obyvateľov porovnateľné a dokonca rozlohou menšie Brno obmedzilo vstup vozidiel do centra v určitých časoch. Výnimku má verejná doprava a zásobovanie, ktoré limituje určený časový rámec vstupu do danej zóny.

Aj slovenským mestám by veľmi pomohlo zavedenie LEZ a zlepšenie už aj tak nižšej kvality ovzdušia v aglomeráciách. Mali by sme si brať príklad z okolitých krajín a začať využívať tento nástroj na zlepšenie našej kvality života.

Mapa s LEZ v Európe

Zriadené LEZ v Európe; zdroj: https://urbanaccessregulations.eu/