Blog

Zaujímavé informácie a články zo sveta emisií na Slovensku a sveta.

Glosár

Glosár

  • 16.11.2022 20:40

Nižšie môžete nájsť SLOVNÍK POJMOV A SKRATIEK používaných odborom Emisie a biopalivá

ČO JE REFUREC?

ČO JE REFUREC?

  • 10.11.2022 10:58

Slovensko má prostredníctvom MŽP SR a SHMÚ viacnásobné zastúpenie v Klube regulátorov obnoviteľných palív.

Čo je a čo robí skupina CGE?

Čo je a čo robí skupina CGE?

  • 07.09.2022 11:03

Naša kolegyňa Janka Szemesová je už tretí rok členom prestížnej skupiny medzinárodných expertov

Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

  • 09.08.2022 14:32

Po ukončení rotácie Jána Horvátha (sektor Energetika) v redakčnej rade IPCC pre emisné faktory skleníkových plynov (EFDB) ho nahradila naša kolegyňa Kristína Tonhauzer (sektor...

Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

  • 01.07.2022 12:25

Ako súčasť zákona o zmene klímy musia všetky mestá nad 50 000 obyvateľov v Španielsku zaviesť plán udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

Čo je to Global Stocktake?

Čo je to Global Stocktake?

  • 13.06.2022 10:50

V roku 2021 začal proces zvaný Global Stocktake. Čo to teda je, ako prebieha, čo bude jeho výsledkom a dôsledkom?

Pokles globálnej konzumácie hovädzieho mäsa o pätinu by znížil odlesňovanie na polovicu

Pokles globálnej konzumácie hovädzieho mäsa o pätinu by znížil odlesňovanie na polovicu

  • 09.05.2022 12:28

Situácia na Slovensku a na svete.

Čo je to COP?

Čo je to COP?

  • 15.11.2021 20:26

COP je anglická skratka pre „Conference of the parties“, čiže konferencia zúčastnených strán.

Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

  • 05.11.2021 18:33

Nízkoemisné zóny môžu byť jedným z riešení na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.