Kontakt

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

SHMU

Slovenský hydrometeorologický ústav
Odbor Emisie a biopalivá
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

+421 2 59 415 111

emisie@shmu.sk
biopaliva@shmu.sk

Náš tím