Novinky

Emisná ročenka 2024

Emisná ročenka 2024

 • 13.05.2024 13:08

Chceli by ste sa dozvedieť nové informácie o emisiách, trendoch a najväčších znečisťovateľoch ovzdušia na Slovensku za rok 2022?

REFUREC's 28th workshop

REFUREC's 28th workshop

 • 25.04.2024 09:28

Workshop REFUREC, ktorý sa konal tento rok v Helsinkách, zjednotil účastníkov z 23 krajín a viedol k dôležitým diskusiám o implementácii európskych smerníc a fungovaní európskej...

Nová správa o emisiách

Nová správa o emisiách

 • 18.04.2024 21:08

Odbor emisie a biopalivá pripravil aktualizáciu správy o emisiách skleníkových plynov v systéme EÚ ETS a ESR za rok 2022.

Transport Research Arena 2024

Transport Research Arena 2024

 • 15.04.2024 14:31

Po dvoch rokoch sa v pondelok 15. apríla opätovne otvorili brány prestížnej medzinárodnej konferencie s názvom - vo voľnom preklade - Priestor pre výskum v doprave pod záštitou Írskej...

Máme nové emisné inventúry

Máme nové emisné inventúry

 • 22.03.2024 11:32

Odbor emisie a biopalivá pripravil správy o emisiách skleníkových plynov a znečisťujúcich látkach za roky 1990 – 2022.

Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

 • 30.01.2024 11:25

V termíne 16. až 19. januára sa uskutočnilo v Istanbule ustanovujúce valné zhromaždenie IPCC k 7. hodnotiacemu cyklu, za aktívnej prítomnosti Slovenska prostredníctvom zástupcu tímu OEaB.

Účasť na 4. Clean Air Forum

Účasť na 4. Clean Air Forum

 • 13.12.2023 12:36

Clean Air Forum poskytuje príležitosť zdieľať skúsenosti, najlepšie postupy a nové prístupy k ochrane ovzdušia. Diskutujú sa otázky ako emisie z dopravy, priemyslu, domácností a...

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2023

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2023

 • 07.12.2023 08:00

V stredu 29. novembra 2023 skončila ďalšia, v poradí už 38. Konferencia Ochrana ovzdušia, ktorú spoluorganizuje okrem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky aj SHMÚ - OEaB....

28. Klimatická konferencia v Dubaji

28. Klimatická konferencia v Dubaji

 • 06.12.2023 11:36

Jeden zástupca nášho odboru sa zúčastnil prvého týždňa klimatickej konferencie v Dubaji. Ako člen slovenskej delegácie sa mal možnosť stretnúť aj s pani prezidentkou a vymeniť si...

Účasť na medzinárodnej konferencii o emisiách z dopravy

Účasť na medzinárodnej konferencii o emisiách z dopravy

 • 29.09.2023 08:35

Náš Odbor Emisie a biopalivá prezentoval výsledky svojej práce na prestížnej konferencii o emisiách z dopravy TAP 2023.

Nové účty emisií do ovzdušia

Nové účty emisií do ovzdušia

 • 18.09.2023 10:26

Odbor Emisie a biopalivá, odoslal dňa 18. septembra do Eurostat-u report podľa Kalendára zverejňovania údajov.

NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

 • 01.08.2023 12:55

Náš Odbor Emisie a biopalivá je registrovaný v Európskom štatistickom systéme ako poskytovateľ údajov o emisných účtoch do ovzdušia priamo do EUROSTAT-u od roku 2011.

SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

 • 10.07.2023 15:42

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje...

Konferencia Ochrana ovzdušia 2023

Konferencia Ochrana ovzdušia 2023

 • 30.05.2023 10:43

Po roku sa opäť vraciame s plným programom tradičnej Konferencie Ochrana ovzdušia 2023 do Vysokých Tatier. V druhej polovici novembra si nezabudnite zarezervovať svoje pracovné kalendáre a...

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH

 • 12.05.2023 15:05

Výsledky spracovania údajov štatistického prieskumu v domácnostiach, ktorý sa realizoval zo zdrojov projektu LIFE-IP v spolupráci so Štatistickým úradom SR sú uvedené v prezentácii.

TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

 • 04.05.2023 11:44

Dňa 18. 04. 2023 na spoločenskej večeri v rámci konferencie TFEIP (pracovná skupina pre emisné inventúry a projekcie) bola tímu OEaB udelená cena za najkomplexnejšiu sprievodnú správu k...

NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

 • 20.04.2023 08:27

Dňa 17. a 18. 04. 2023 boli do EÚ a EHK OSN odoslané nové projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

 • 11.04.2023 14:19

Dňa 22. 3. 2023 bola Európskou Komisiou formálne akceptovaná záverečná správa k projektu 2020-SK-ENVACC - 101022801 - REP-101022801-1 Zlepšenie alokácie emisií z dopravy do...

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

 • 17.03.2023 08:46

Dňa 15. 03. 2023 bola do EÚ a EHK OSN odoslaná nová emisná inventúra a projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

 • 20.02.2023 09:19

Sieť EIONET (Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť) je sieťou zastrešujúcou národných expertov z 38 členských a spolupracujúcich krajín koordinovaných Európskou...