Novinky

Nové účty emisií do ovzdušia

Nové účty emisií do ovzdušia

 • 18.09.2023 10:26

Odbor Emisie a biopalivá, odoslal dňa 18. septembra do Eurostat-u report podľa Kalendára zverejňovania údajov.

NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

NA NAŠU PRÁCU O EMISNÝCH ÚČTOCH SA POZREL EUROSTAT

 • 01.08.2023 12:55

Náš Odbor Emisie a biopalivá je registrovaný v Európskom štatistickom systéme ako poskytovateľ údajov o emisných účtoch do ovzdušia priamo do EUROSTAT-u od roku 2011.

SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

 • 10.07.2023 15:42

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje...

Konferencia Ochrana ovzdušia 2023

Konferencia Ochrana ovzdušia 2023

 • 30.05.2023 10:43

Po roku sa opäť vraciame s plným programom tradičnej Konferencie Ochrana ovzdušia 2023 do Vysokých Tatier. V druhej polovici novembra si nezabudnite zarezervovať svoje pracovné kalendáre a...

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH

 • 12.05.2023 15:05

Výsledky spracovania údajov štatistického prieskumu v domácnostiach, ktorý sa realizoval zo zdrojov projektu LIFE-IP v spolupráci so Štatistickým úradom SR sú uvedené v prezentácii.

TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

 • 04.05.2023 11:44

Dňa 18. 04. 2023 na spoločenskej večeri v rámci konferencie TFEIP (pracovná skupina pre emisné inventúry a projekcie) bola tímu OEaB udelená cena za najkomplexnejšiu sprievodnú správu k...

NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

 • 20.04.2023 08:27

Dňa 17. a 18. 04. 2023 boli do EÚ a EHK OSN odoslané nové projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

 • 11.04.2023 14:19

Dňa 22. 3. 2023 bola Európskou Komisiou formálne akceptovaná záverečná správa k projektu 2020-SK-ENVACC - 101022801 - REP-101022801-1 Zlepšenie alokácie emisií z dopravy do...

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

 • 17.03.2023 08:46

Dňa 15. 03. 2023 bola do EÚ a EHK OSN odoslaná nová emisná inventúra a projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

 • 20.02.2023 09:19

Sieť EIONET (Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť) je sieťou zastrešujúcou národných expertov z 38 členských a spolupracujúcich krajín koordinovaných Európskou...

SLOVENSKO PUBLIKOVALO SVOJU ÔSMU NÁRODNÚ SPRÁVU O ZMENE KLÍMY

SLOVENSKO PUBLIKOVALO SVOJU ÔSMU NÁRODNÚ SPRÁVU O ZMENE KLÍMY

 • 03.02.2023 12:24

S radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že Slovensko si s miernym oneskorením splnilo svoju povinnosť voči medzinárodnému spoločenstvu a publikovalo svoju v poradí už Ôsmu národnú...

NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA 2021

NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA 2021

 • 13.01.2023 12:05

Odbor emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za roky 1990 - 2021.

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

 • 30.12.2022 10:25

Dňa 30.12.2022 bola reportovaná druhá a záverečná časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich alokáciu emisií do emisných...

Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

 • 21.12.2022 10:32

Dňa 15. 12. 2022 prebehlo pravidelné koordinačné stretnutie NIS. Stretnutie bolo hybridného formátu a najdôležitejšie bolo predstavenie spôsobu reportovania pod Nariadením o riadení...

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

 • 09.12.2022 16:34

Údaje sú zverejnené na základe dát z databázy NEIS.

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

 • 30.11.2022 09:29

V piatok 25. novembra 2022 skončila dlho očakávaná konferencia Ochrana ovzdušia, ktorú spoluorganizuje okrem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky aj SHMÚ - OEaB. Svojho...

Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

 • 16.11.2022 08:00

V piatok 18. novembra 2022 skončila 27. Klimatická konferencia, ktorej sa opäť zúčastnili aj zástupcovia nášho odboru. Po niekoľkých rokoch, konkrétne od konferencie, ktorá sa konala v...

Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

 • 29.09.2022 10:46

Naši kolegovia, Kristína Tonhauzer a Ján Horváth, sa 12. – 15. septembra zúčastnili prestížnej celosvetovej konferencie ICOS, kde prezentovali výsledky svojej práce na tému „Ako...

NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

 • 27.09.2022 11:40

V júni 2022 bol ukončený projekt „Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania“ financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci projektu bol dodaný...

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

 • 07.09.2022 10:45

Po viac ako dvoch rokoch pandémie sa konalo v Nemeckom sídle dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne riadne stretnutie členov skupiny CGE, ktorého členom je od roku 2020 naša kolegyňa Janka...