Novinky

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

 • 30.12.2022 10:25

Dňa 30.12.2022 bola reportovaná druhá a záverečná časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich alokáciu emisií do emisných...

Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

 • 21.12.2022 10:32

Dňa 15. 12. 2022 prebehlo pravidelné koordinačné stretnutie NIS. Stretnutie bolo hybridného formátu a najdôležitejšie bolo predstavenie spôsobu reportovania pod Nariadením o riadení...

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

 • 09.12.2022 16:34

Údaje sú zverejnené na základe dát z databázy NEIS.

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

 • 30.11.2022 09:29

V piatok 25. novembra 2022 skončila dlho očakávaná konferencia Ochrana ovzdušia, ktorú spoluorganizuje okrem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky aj SHMÚ - OEaB. Svojho...

Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

 • 16.11.2022 08:00

V piatok 18. novembra 2022 skončila 27. Klimatická konferencia, ktorej sa opäť zúčastnili aj zástupcovia nášho odboru. Po niekoľkých rokoch, konkrétne od konferencie, ktorá sa konala v...

ČO JE REFUREC?

ČO JE REFUREC?

 • 10.11.2022 10:58

Slovensko má prostredníctvom MŽP SR a SHMÚ viacnásobné zastúpenie v Klube regulátorov obnoviteľných palív.

Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

 • 29.09.2022 10:46

Naši kolegovia, Kristína Tonhauzer a Ján Horváth, sa 12. – 15. septembra zúčastnili prestížnej celosvetovej konferencie ICOS, kde prezentovali výsledky svojej práce na tému „Ako...

NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

NOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NÁRODNÉHO REGISTRA ZNEČISŤOVANIA

 • 27.09.2022 11:40

V júni 2022 bol ukončený projekt „Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania“ financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci projektu bol dodaný...

Čo je a čo robí skupina CGE?

Čo je a čo robí skupina CGE?

 • 07.09.2022 11:03

Naša kolegyňa Janka Szemesová je už štvrtý rok členom prestížnej skupiny medzinárodných expertov.

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

 • 07.09.2022 10:45

Po viac ako dvoch rokoch pandémie sa konalo v Nemeckom sídle dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne riadne stretnutie členov skupiny CGE, ktorého členom je od roku 2020 naša kolegyňa Janka...

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

Chov králikov v domácnostiach na Slovensku

 • 10.08.2022 14:32

Odbor Emisie a biopalivá realizoval spolu s Agentúrou AKO, štatistické zisťovanie o chove králikov v domácnostiach na Slovensku.

Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

Boli sme pri schvaľovaní nových emisných faktorov pod IPCC

 • 09.08.2022 14:32

Po ukončení rotácie Jána Horvátha (sektor Energetika) v redakčnej rade IPCC pre emisné faktory skleníkových plynov (EFDB) ho nahradila naša kolegyňa Kristína Tonhauzer (sektor...

Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

Slovensko má predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2021

 • 11.07.2022 20:19

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje...

Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

 • 01.07.2022 12:25

Ako súčasť zákona o zmene klímy musia všetky mestá nad 50 000 obyvateľov v Španielsku zaviesť plán udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

 • 27.06.2022 13:21

Vieme čím kúrime, v čom kúrime a ako kúrime?

Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

 • 20.06.2022 11:21

V dňoch 9. až 11. júna sa zástupcovia OEaB, ktorí sa venujú projekciám emisií, zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré bolo zamerané na prezentáciu metodík hodnotenia dopadov rôznych...

Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

 • 15.06.2022 00:00

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2022 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.

Workshop k biopalivám

Workshop k biopalivám

 • 14.06.2022 08:53

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2022 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnil pravidelný worskhop k biopalivám, zvaný REFUREC.

Čo je to Global Stocktake?

Čo je to Global Stocktake?

 • 13.06.2022 10:50

V roku 2021 začal proces zvaný Global Stocktake. Čo to teda je, ako prebieha, čo bude jeho výsledkom a dôsledkom?

Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

 • 12.06.2022 19:25

Slovensko, ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody, prostredníctvom svojich expertov momentálne rokuje v sídle sekretariátu Dohovoru OSN o...