NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Dňa 17. a 18. 04. 2023 boli do EÚ a EHK OSN odoslané nové projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Tento apríl sme do EÚ a EHK OSN odoslali druhú a finálnu verziu projekcií emisií znečisťujúcich látok za Slovenskú republiku pod Dohovorom LRTAP a Smernicou NEC za obdobie 1990-2021. Zároveň bola reportovaná druhá verzia sprievodnej správy k inventúram (IIR), ktorá bola doplnená o aktualizáciu údajov a metodických postupov použitých pri projekciách emisií.

Podľa najnovších projekcií, Slovensko bude vedieť splniť svoje záväzky pre obdobie 2020-2029 pre všetky látky bez toho, aby muselo zavádzať nové opatrenia pre znižovanie emisií NOx, SOx, NMVOC, NH3 a PM2,5. Záväzok pre obdobie po roku 2030 bude možné bez ďalších opatrení splniť pre NOx, SOx, NMVOC a PM2,5. Pre dosiahnutie záväzku pre amoniak (zníženie o 30% oproti 2005) sú nevyhnutné ďalšie opatrenia.