Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

Slovensko má novú predbežnú emisnú inventúru skleníkových plynov za rok 2023

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje predpokladané emisie skleníkových plynov za...

Čítať viac
Boli sme pozvaní prezentovať našu prácu v Európskej environmentálnej agentúre

Na základe pozvania z Európskej Environmentálnej agentúry sme sa zúčastnili od 24.-26. 6. 2024 dvoch veľmi zaujímavých a informačne veľmi hutných dvoch dní. Jednotlivé stretnutia počas dvoch dní návštevy prebiehali v užšom kruhu...

Čítať viac
20 rokov spolupráce medzi ČHMÚ a SHMÚ v oblasti emisií

Náš odbor má od roku 2015 podpísané memorandum o spolupráci medzi organizačnými zložkami emisií ČHMÚ a SHMÚ. Aj keď spolupráca na tejto úrovni trvá už pekných 20 rokov, v posledných rokoch sa zintenzívnila aj v dôsledku...

Čítať viac
Náš odbor má previerku EUROSTAT-u

Náš odbor prešiel previerkou EUROSTAT-u už v roku 2023, previerka sa týka reportovania účtov emisií do ovzdušia, implementácie Kódexu postupov pre Európsku štatistiku a proces publikovania údajov pre verejnosť.

Čítať viac
Obehové hospodárstvo

Minulý týždeň sme sa zúčastnili na mimoriadne zaujímavej a vysoko aktuálne konferencie o možnostiach a využití obehového hospodárstva na Slovensku.

Čítať viac
Emisná ročenka 2024

Chceli by ste sa dozvedieť nové informácie o emisiách, trendoch a najväčších znečisťovateľoch ovzdušia na Slovensku za rok 2022?

Čítať viac