Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Dňa 15. 03. 2023 bola do EÚ a EHK OSN odoslaná nová emisná inventúra a projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Čítať viac
Výsledky štatistického zisťovania v domácnostiach

Dňa 5. apríla 2023 sa o 10:00 uskutoční brífing na tému Výsledky štatistického zisťovania v domácnostiach 2022 v priestoroch SHMÚ.

Čítať viac
Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

Sieť EIONET (Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť) je sieťou zastrešujúcou národných expertov z 38 členských a spolupracujúcich krajín koordinovaných Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). EEA a EIONET...

Čítať viac
SLOVENSKO PUBLIKOVALO SVOJU ÔSMU NÁRODNÚ SPRÁVU O ZMENE KLÍMY

S radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že Slovensko si s miernym oneskorením splnilo svoju povinnosť voči medzinárodnému spoločenstvu a publikovalo svoju v poradí už Ôsmu národnú komunikáciu a Piatu dvojročnú správu o zmene...

Čítať viac
NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA 2021

Odbor emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za roky 1990 - 2021.

Čítať viac
Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Druhá fáza ukončená

Dňa 30.12.2022 bola reportovaná druhá a záverečná časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich alokáciu emisií do emisných účtoch (AEA) a alokáciu palív do účtov...

Čítať viac