Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

Emisná ročenka 2024

Chceli by ste sa dozvedieť nové informácie o emisiách, trendoch a najväčších znečisťovateľoch ovzdušia na Slovensku za rok 2022?

Čítať viac
REFUREC's 28th workshop

Workshop REFUREC, ktorý sa konal tento rok v Helsinkách, zjednotil účastníkov z 23 krajín a viedol k dôležitým diskusiám o implementácii európskych smerníc a fungovaní európskej databázy (UDB) v rámci obnoviteľných zdrojov energie.

Čítať viac
Nová správa o emisiách

Odbor emisie a biopalivá pripravil aktualizáciu správy o emisiách skleníkových plynov v systéme EÚ ETS a ESR za rok 2022.

Čítať viac
Transport Research Arena 2024

Po dvoch rokoch sa v pondelok 15. apríla opätovne otvorili brány prestížnej medzinárodnej konferencie s názvom - vo voľnom preklade - Priestor pre výskum v doprave pod záštitou Írskej vlády a Európskej komisie (DG Education and Culture...

Čítať viac
Máme nové emisné inventúry

Odbor emisie a biopalivá pripravil správy o emisiách skleníkových plynov a znečisťujúcich látkach za roky 1990 – 2022.

Čítať viac
Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

V termíne 16. až 19. januára sa uskutočnilo v Istanbule ustanovujúce valné zhromaždenie IPCC k 7. hodnotiacemu cyklu, za aktívnej prítomnosti Slovenska prostredníctvom zástupcu tímu OEaB.

Čítať viac