Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

Rozbiehame štatistické zisťovanie v domácnostiach 2022

Vieme čím kúrime, v čom kúrime a ako kúrime?

Čítať viac
Spring School, modelovanie dopadov balíčka „Fit For 55“

V dňoch 9. až 11. júna sa zástupcovia OEaB, ktorí sa venujú projekciám emisií, zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré bolo zamerané na prezentáciu metodík hodnotenia dopadov rôznych politík, najmä na energetiku a emisie...

Čítať viac
Nová Správa o emisiách v SR za rok 2022

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2022 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.

Čítať viac
Workshop k biopalivám

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2022 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnil pravidelný worskhop k biopalivám, zvaný REFUREC.

Čítať viac
Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

Slovensko, ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody, prostredníctvom svojich expertov momentálne rokuje v sídle sekretariátu Dohovoru OSN o zmene klímy v Nemeckom Bonne. Rokovania podporných...

Čítať viac
Nové gridované emisie znečisťujúcich látok pre projekt LIFE

Koncom roka 2021 bola odovzdaná prvá časť úloh nášho odboru v rámci projektu LIFE-Zlepšenie kvality ovzdušia – Alokácia emisií znečisťujúcich látok na okresy a kraje Slovenskej republiky.

Čítať viac