Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IPCC

V termíne 16. až 19. januára sa uskutočnilo v Istanbule ustanovujúce valné zhromaždenie IPCC k 7. hodnotiacemu cyklu, za aktívnej prítomnosti Slovenska prostredníctvom zástupcu tímu OEaB.

Čítať viac
NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE ZA DECEMBER

Vitajte pri pokračovaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá, v ktorom Vám predstavíme ďalšie novinky a zaujímavosti v oblasti emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

Čítať viac
NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE ZA NOVEMBER

Vitajte pri pokračovaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá, v ktorom Vám predstavíme ďalšie novinky a zaujímavosti v oblasti emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

Čítať viac
NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA ROK 2022

Odbor Emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za roky 1990 - 2022.

Čítať viac
Účasť na 4. Clean Air Forum

Clean Air Forum poskytuje príležitosť zdieľať skúsenosti, najlepšie postupy a nové prístupy k ochrane ovzdušia. Diskutujú sa otázky ako emisie z dopravy, priemyslu, domácností a poľnohospodárstva, ako aj opatrenia na zlepšenie...

Čítať viac