Komplexné info
o emisiách
na Slovensku

Národný inventarizačný systém emisií Slovenskej Republiky

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA  V DOMÁCNOSTIACH

Výsledky spracovania údajov štatistického prieskumu v domácnostiach, ktorý sa realizoval zo zdrojov projektu LIFE-IP v spolupráci so Štatistickým úradom SR sú uvedené v prezentácii.

Čítať viac
TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

Dňa 18. 04. 2023 na spoločenskej večeri v rámci konferencie TFEIP (pracovná skupina pre emisné inventúry a projekcie) bola tímu OEaB udelená cena za najkomplexnejšiu sprievodnú správu k emisným inventúram.

Čítať viac
NOVÉ PROJEKCIE A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Dňa 17. a 18. 04. 2023 boli do EÚ a EHK OSN odoslané nové projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Čítať viac
Projekt ZLEPŠENIE ALOKÁCIE EMISIÍ Z DOPRAVY DO ENVIRONMENTÁLNYCH ÚČTOV EMISIÍ DO OVZDUŠIA  realizovaný vďaka grantovej schéme EUROSTAT bol ukončený

Dňa 22. 3. 2023 bola Európskou Komisiou formálne akceptovaná záverečná správa k projektu 2020-SK-ENVACC - 101022801 - REP-101022801-1 Zlepšenie alokácie emisií z dopravy do environmentálnych účtov emisií do ovzdušia a zosúladenie...

Čítať viac
NOVÁ EMISNÁ INVENTÚRA, PROJEKCIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A SPRIEVODNÁ SPRÁVA K INVENTÚRAM

Dňa 15. 03. 2023 bola do EÚ a EHK OSN odoslaná nová emisná inventúra a projekcie znečisťujúcich látok a sprievodná správa za obdobie 1990-2021.

Čítať viac
Zasadnutie skupiny pre systémy mobility v rámci siete EIONET

Sieť EIONET (Európska environmentálna informačná a pozorovacia sieť) je sieťou zastrešujúcou národných expertov z 38 členských a spolupracujúcich krajín koordinovaných Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). EEA a EIONET...

Čítať viac