Kariéra

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? Hľadáme kvalifikovaných spolupracovníkov zdatných v matematike, fyzike, prírodných vedách, chémii alebo v počítačoch. Sledujete naše nové ponuky.

Voľná pracovná pozícia:

Hľadáme novú kolegyňu/kolegu do nášho tímu.

Odbor Emisie a biopalivá hľadá špecialistu pre životné prostredie so zameraním na emisie znečisťujúcich látok.

Náplň práce:

Plnenie reportingových povinností Slovenskej republiky v oblasti znečisťovania ovzdušia pod smernicou (EÚ) 2284/2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a Dohovorom EHK OSN (UNECE) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a jeho protokolov. Plnenie reportingových povinností pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy, Parížskou dohodou v oblasti emisií skleníkových plynov a zmeny klímy. Plnenie európskej legislatívy v oblasti emisií. Realizácia vedeckých a technických projektov. Práca s databázovými systémami a štatistickými údajmi.

Všeobecné spôsobilosti: 

 • time-management, samostatnosť ale aj zmysel pre tímovú prácu, schopnosť dodržiavať termíny, organizačné schopnosti, logické myslenie, environmentálna (prírodovedná) gramotnosť, skúsenosť so zberom a analýzou dát, schopnosť vyhodnocovať a riešiť problémy, ochota zúčastňovať sa na zahraničných pracovných ciest, ochota vzdelávať sa
 • komunikácia so subjektami verejnej a štátnej správy a prevádzkovateľmi zdrojov znečisťovania ovzdušia (písomná, telefonická)
 • Vyžaduje sa splnenie podmienok zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme podľa § 3 predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme.

Cudzie jazyky:

 • anglický jazyk – mierne pokročilý - B1

Informačné technológie a programovacie jazyky:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Internet – pokročilý
 • SQL – mierne pokročilý
 • Pythone – mierne pokročilý
 • Znalosť zákona o ovzduší – výhodou

Miesto výkonu práce: Bratislava

Platové podmienky: Nástupný plat od 1 300 € brutto podľa dĺžky praxe a odbornej zdatnosti. V zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Flexibilný pracovný čas
 • Práca na home-office
 • Služobný mobil a notebook
 • Príjemný priateľský kolektív
 • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • 5 dní dovolenky naviac z Kolektívnej zmluvy
 • Príspevok zamestnávateľa  na DDS
 • Multisport karta

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Záujemcovia o pracovnú pozíciu zašlú najneskôr do 30. apríla 2024 na adresu emisie@shmu.sk, alebo poštou na adresu: SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, nasledovné dokumenty:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.