Náš odbor má previerku EUROSTAT-u

Náš odbor prešiel previerkou EUROSTAT-u už v roku 2023, previerka sa týka reportovania účtov emisií do ovzdušia, implementácie Kódexu postupov pre Európsku štatistiku a proces publikovania údajov pre verejnosť.

Náš odbor má previerku EUROSTAT-u

Zaradenie SHMÚ a konkrétne nášho odboru do Národného štatistického systému SR a tiež do systému Other National Authorities (ONAs) bol sprevádzaný náročným administratívnych procesom, v ktorom sme museli vyplniť samo-hodnotiaci dotazník, ako sme implementovali Kódex postupov pre Európsku štatistiku. V priebehu júna 2023, po dvojročnom procese sme sa zúčastnili na medzinárodnej previerke expertov z EUROSTAT-u, kde sme prezentovali náš systém. Peer-review prebehlo hladko a vo svojej správe EUROSTAT konštatuje, že okrem kalendára zverejňovania, ktorý by mal byť aktuálny a prístupný pre verejnosť. Viac informácií o peer review sa dozviete na stránke Štatistického úradu.