Obehové hospodárstvo

Minulý týždeň sme sa zúčastnili na mimoriadne zaujímavej a vysoko aktuálne konferencie o možnostiach a využití obehového hospodárstva na Slovensku.

Obehové hospodárstvo

Konferencia Obehové hospodárstvo priniesla mnoho inovatívnych prístupov a technológií, ktoré majú potenciál výrazne zlepšiť efektivitu recyklácie a znížiť environmentálny dopad priemyselných činností na Slovensku. Prezentované projekty a výskumy ukázali, že obehové hospodárstvo nie je len teoretickým konceptom, ale praktickou cestou k udržateľnej budúcnosti. Avšak každá technológia má svoje limity a preto je dôležité, aby sme sa zameriavali aj na prevenciu vzniku odpadov. Pre náš odbor boli relevantné informácie ohľadom legislatívnych zmien najmä predstavené zmeny v smernici o priemyselných emisiách a nového zákona o odpadoch.

Aj sami sme prispeli prezentáciou o nových metodikách pre určenie emisií metánu zo skládkovaného odpadu, kde sme v spolupráci s externým expertom Ing. Marekom Hrabčákom spresnili koeficient degradovateľného organického uhlíka podľa zloženia odpadu na skládkach.