Nová správa o emisiách

Odbor emisie a biopalivá pripravil aktualizáciu správy o emisiách skleníkových plynov v systéme EÚ ETS a ESR za rok 2022.

Nová správa o emisiách

Prinášame Vám nový pohľad na rozdelenie emisií skleníkových plynov podľa najnovšie dostupných údajov. Začítajte sa do našej najnovšej správy a pozrite si zaujímavé štatistiky, grafy a informácie o najdôležitejších emisných zdrojoch a posunu v mitigácii emisií na Slovensku. Stále sa javí schéma obchodovania s emisnými kvótami (prosím nepoužívať slovo „povolenky“) ako jedna z najúspešnejších mitigačných politík EÚ, ktorú napodobnili aj v iných častiach sveta – najnovšie napríklad v Číne. Naopak emisie mimo EÚ ETS (ESR emisie) sa nedarí redukovať a stále je pred nami dosť náročných úloh pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.