SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

Nariadenie EP a Rady o riadení energetickej únie č. 2018/1999 v článku 26(2) ukladá členským štátom Európskej únie najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku zverejniť svoje predpokladané emisie skleníkových plynov za predchádzajúci rok.

SLOVENSKO MÁ PREDBEŽNÚ EMISNÚ INVENTÚRU SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZA ROK 2022

Slovensko pripravilo na základe národnej metodiky a sektorových expertov predbežnú bilanciu emisií za rok 2022 a táto bilancia ukázala klesajúci trend emisií z predchádzajúceho roka. Medziročne emisie klesli o viac ako 8 % (2021-2022).

Pokles emisií skleníkových plynov bol výrazný hlavne v energetike a priemysle, kde sa prejavila energetická kríza a zdražovanie palív a energií spôsobená hlavne vojnovým konfliktom na Ukrajine. Klesli emisie z výroby ocele a železa, rovnako aj emisie z výroby elektrickej energie z hnedého uhlia a niektoré priemyselné emisie (napríklad výroba hliníka).

Ako každoročne, vysoký nárast spotreby motorových palív a hlavne motorovej nafty v cestnej doprave, znovu zvýšil emisie z cestnej dopravy. Konečné čísla emisií za rok 2022 s presnosťou ±2 % budú známe začiatkom roku 2024.