Transport Research Arena 2024

Po dvoch rokoch sa v pondelok 15. apríla opätovne otvorili brány prestížnej medzinárodnej konferencie s názvom - vo voľnom preklade - Priestor pre výskum v doprave pod záštitou Írskej vlády a Európskej komisie (DG Education and Culture a DG MOVE) a my sme boli pri tom, aby sme Vám sprostredkovali naše informácie a celkové dojmy.

Transport Research Arena 2024

Jedná sa už o desiaty ročník tohto podujatia, ktoré začalo vo švédskom Göteborgu, predposledné sa konalo v Portugalsku a nasledujúce o dva roky bude v Budapešti.

Slávnostné otvorenie uviedli viaceré osobnosti. Sprievodcom otváracieho ceremoniálu bol pán Jonathan Healy, ktorý postupne predstavil starostu Dublinu pána Daithí de Róiste, generálnu riaditeľku DG pre Mobilitu a Dopravu, pani Magdu Kopczyňsku, ministra dopravy Írska pána Eamon Ryan, ktorý sa osobne zasadzuje o zelené formy dopravy v Írsku a tiež zástupcu znevýhodnených skupín obyvateľstva pre EÚ krajiny, pána Jacka Kavanagha. Ten vo veľmi emotívnom prejave pripomenul našu úlohu a zodpovednosť otvoriť mobility všetkým občanom EÚ a nevytvárať znevýhodnené alebo zvýhodnené skupiny.

Otvárací ceremoniál bol tiež sprevádzaný kultúrnym programom zameraným na írske tradície ako je tanec a hudba a tiež ocenením študentských prác a mladých vedcov vo viacerých kategóriách.

Konferencia sa stretla naozaj s vysokým záujmom, bolo registrových viac ako 4 tisíc účastníkov, čo je rekordný počet, viac ako 1 200 z nich aj s nejakou formou odborného príspevku. Príspevky a forma organizovania diskusie bola veľmi zaujímavá, počas celých štyroch dní konferencie sa realizovala veľké množstvo panelových diskusií, technických skupín, prehliadok inovatívnych noviniek od zástupcov priemyslu a tiež aj prednášky z vedeckej aj odbornej komunity. Samotná konferencia má za cieľ spojiť odborníkov z vedeckej a priemyselnej komunity tak, aby to prinieslo pozitívne výsledky na rôzne aspekty, ktoré doprava a mobilita prináša. Konferencia sa venovala všetkým dopravným módom, cestnej, železničnej, leteckej, vodnej (námornej) doprave a tiež intermodálnej doprave. V rámci každej sekcie boli témy zamerané na zdravie a životné prostredie, technické novinky, bezpečnosť a inkluzivitu v mobilite, inovácie, automatizáciu, trvalú udržateľnosť, ale aj správanie a sociálno-ekonomické otázky v mobilite. Dôležité témy boli aj rozvoj miest a regiónov, cezhraničná spolupráca, či zdieľanie a dátová politika.

V utorok sa v rámci sekcie Nulové emisie v doprave, Ján Horváth odprezentoval náš príspevok s názvom Cestovná mapa k trvalo udržateľnej doprave pre podporu udržateľnej ekonomiky, ktorý bol prezentovaný vo forme posteru a môžete si ho pozrieť na našej stránke.