VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA V DOMÁCNOSTIACH

Výsledky spracovania údajov štatistického prieskumu v domácnostiach, ktorý sa realizoval zo zdrojov projektu LIFE-IP v spolupráci so Štatistickým úradom SR sú uvedené v prezentácii.

VÝSLEDKY ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA  V DOMÁCNOSTIACH

Zároveň pridávame komentár k článku Drevo, uhlie, pelety a brikety používa 190-tisíc domácností. SHMÚ zmapoval vykurovanie | ENERGIE-PORTAL.SK

„Článok popisuje výsledky odprezentované dňa 5. apríla 2023 expertami SHMÚ – OEaB. Pozitívnym zistení je, že sa zvýšilo množstvo zaobstarávaných drevených brikiet a peliet a tiež množstvo domácností využívajúcich tieto alternatívne palivá, mnohé však v kombinácii s palivovým drevom. Vzhľadom na to, že alternatívne palivá majú lepšie výhrevné a tým pádom aj emisné vlastnosti, to možno považovať za pozitívny trend v oblasti tvorby emisií v sektore domácností. Síce vysokoemisné zariadenia využíva ešte stále veľa domácností, tak už od prvého zrealizovaného prieskumu v roku 2017, je možné pozorovať pokles podielu týchto zariadení a to najmä v prospech nízkoemisných zariadení. Medzi rokmi 2017 a 2019 sa zvýšil podiel nízkoemisných zariadení z 15 % na 19,5 %. V prieskume z roku 2022 sa potvrdil tento trend a podiel nízkoemisných zariadení predstavoval takmer štvrtinu všetkých zariadení (23,7 %). Toto predstavuje nárast o 8,7 % v priebehu piatich rokov. Priemerný vek kotlov sa síce zvýšil, ale treba brať do úvahy, že tento prieskum sa konal o tri roky neskôr. Ak sa pozrieme na priemerný rok výroby týchto zariadení, môžeme vidieť pokles (resp. nárast). V prípade roku výroby kotlov na úrovni Slovenska je viditeľný nárast z 2008 na 2010. V prípade pecí a kachieľ sa priemerný rok výroby zmenil z roku 2001 na rok 2005.“

Prezentácia z brífingu