Novinky

Sledujte prácu medzinárodnej skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy

Sledujte prácu medzinárodnej skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy

  • 26.11.2021 18:26

Privítali sme novozvolených členov Konzultatívnej skupiny expertov zvolených na Konferencii v Glasgowe. Naša kolegyňa je jednou z nich a zastupuje Európu. Zoznam expertov nájdete tu.

Konferencia Clean Air Forum v Madride prekvapila hlavne témou

Konferencia Clean Air Forum v Madride prekvapila hlavne témou

  • 25.11.2021 08:46

Zapojenie samospráv a verejnosti do problematiky čistého ovzdušia bolo cieľom tretieho Fóra EÚ o čistom ovzduší (Clean Air Forum) v Madride.

26. Klimatická konferencia v Glasgowe

26. Klimatická konferencia v Glasgowe

  • 17.11.2021 13:08

Slovensko ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody vyslalo do Glasgowa svojich delegátov na ďalšie rokovania. Týchto rokovaní sa zúčastnili...

Pracovné stretnutie OEaB v Liptovskom Jáne

Pracovné stretnutie OEaB v Liptovskom Jáne

  • 09.10.2021 12:00

Náš odbor sa na dva dni pracovne presunul do rekreačného zariadenia SHMÚ v Liptovskom Jáne, kde v prekrásnom prostredí, a pri „vybavenom“ počasí, absolvoval pracovné stretnutie k téme...

UNFCCC review 2021 na emisie skleníkových plynov

UNFCCC review 2021 na emisie skleníkových plynov

  • 25.09.2021 12:11

Dňa 25. septembra 2021 (v sobotu) sme vo večerných hodinách dostali od expertného revízneho tímu pracujúceho pod Rámcovým dohovorom o zmene klímy 36-stranovú správu s predbežnými...

Nové účty emisií do ovzdušia

Nové účty emisií do ovzdušia

  • 15.09.2021 12:08

Štatistický úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s odborom Emisie a biopalivá, odoslal dňa 25. septembra do Eurostat-u report s názvom Účty emisií do ovzdušia.

Nová správa o emisiách 2021

Nová správa o emisiách 2021

  • 04.09.2021 12:00

Náš odbor pripravil novú Správu o emisiách 2021 v slovenskom jazyku určenú pre odbornú aj laickú verejnosť.