Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

Naši kolegovia, Kristína Tonhauzer a Ján Horváth, sa 12. – 15. septembra zúčastnili prestížnej celosvetovej konferencie ICOS, kde prezentovali výsledky svojej práce na tému „Ako prebudovať slovenské poľnohospodárstvo a dopravu udržateľnej budúcnosti?“

Zúčastnili sme sa prestížnej vedeckej konferencie ICOS 2022

ICOS (Integrated Carbon Observation System) má za úlohu prinášať štandardizované, presné a dlhodobé pozorovania a uľahčovať výskum pochopenia uhlíkového cyklu na Zemi. Podporuje technologický vývoj a demonštrácie súvisiace so skleníkovými plynmi prepojením výskumu, vzdelávania a inovácií. Snaží sa podporovať prijímanie politík a opatrení a pomoc pri rozhodovaní v boji so zmenou klímy a jej vplyvom.

Každé dva roky ICOS pripravuje konferenciu pre výmenu znalostí a najnovších poznatkov medzi odborníkmi a vedcami z celého sveta. Po štyroch rokoch boli znovu prítomní aj zástupcovia zo Slovenska. Kristína Tonhauzer a Ján Horváth informovali v rámci svojho príspevku o stave emisií a prognózach vývoja emisií v sektoroch poľnohospodárstva a dopravy. Predstavili možné politiky a opatrenia, ktorými by bolo možné výrazne znížiť emisie skleníkových plynov v týchto dvoch sektoroch. Prezentovaná práca nadväzovala na analýzy vývoja sektorov, ktoré sú súčasťou návrhu zákona o zmene klímy a sektorových cieľov v cestnej doprave a poľnohospodárstve.