Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

Údaje sú zverejnené na základe dát z databázy NEIS.

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2021

Na základe nahlásených údajov do databázy NEIS uverejňujeme najväčších znečisťovateľov ovzdušia z pohľadu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok v novej Správe o emisiách za rok 2021 – časť NEIS.