8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

Po viac ako dvoch rokoch pandémie sa konalo v Nemeckom sídle dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne riadne stretnutie členov skupiny CGE, ktorého členom je od roku 2020 naša kolegyňa Janka Szemesová. Diskutovalo sa o zásadných otázkach v oblasti reportovania informácií o emisiách a zmene klímy rozvojových krajín a možnostiach pri poskytovaní pomoci zo strany sekretariátu UNFCCC a rozvinutých krajín.

8. Zasadanie skupiny konzultantov pre budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy (Consultative Group of Experts)

Ôsme zasadanie CGE sa konalo podľa agendy, ktorá bola vopred komunikovaná a odsúhlasená a bola pripravená v zmysle svojho pracovného programu na rok 2022. Súčasťou rokovania bola diskusia k implementácii jednotlivých aktivít v roku 2022 a príprave správy o progrese pre predsedu SBI (jeden z poradných orgánov UNFCCC).

V rámci agendy boli diskutované nasledovné témy:

  • CGE vo svojej správe o progrese pre SBI predsedu aktualizuje technickú správu o problémoch, prekážkach a skúsenostiach v budovaní kapacít pre rozvojové krajiny.
  • CGE posúdilo tiež záležitosti poskytovania technickej podpory a pomoci, vrátane prípravy regionálnych workshopov, webinárov, CGE toolbox o inštitucionálnom usporiadaní a CGE tréningových materiálov. Regionálne tréningy pre expertov z rozvojových krajín budú v októbri v Jerevane (Arménsko) pre Ázijskú skupinu a v decembri v Bonne pre Africkú skupinu.
  • CGE odsúhlasilo posilnenie komunikačných a prezentačných aktivít, v ktorých vzalo do úvahy aj využitie spolupráce s inými expertnými skupinami a organizáciami ako napríklad UNDP. Tiež sa vzal do úvahy aspekt jazykovej bariéry, a preto sa budú podujatia uskutočňovať a prezentovať vo všetkých OSN jazykoch (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, čínština a arabčina).
  • CGE odsúhlasilo tiež vedľajšiu aktivitu počas COP27 v Egypte a neformálne fórum v decembri, ktoré bude organizované za účelom získania spätnej väzby o práci CGE a prezentácie výsledkov na príkladoch niektorých rozvojových krajín a ich reportovania v rámci ETF. Podujatia bude organizovať sekretariát.

Ďalšie, 9. zasadanie CGE, bude vo februári 2023. O dôležitých aktivitách a školeniach Vás budeme informovať.

Vyspelé krajiny zastupuje aj naša kolegyňa J. Szemesová