Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

Dňa 15. 12. 2022 prebehlo pravidelné koordinačné stretnutie NIS. Stretnutie bolo hybridného formátu a najdôležitejšie bolo predstavenie spôsobu reportovania pod Nariadením o riadení energetickej únie (EÚ) 2018/1999 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1208.

Koordinačné stretnutie NIS – čo je nové?

Informácia o nových reportovacích tabuľkách pod EU Governance Regulation na rok 2023:

  • Od 15. 1. 2023 reportovanie podľa Nariadenia o riadení energetickej únie (EÚ) 2018/1999 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/1208 – definuje povinné tabuľky;
  • Reportovanie zahŕňajúce emisie skleníkových plynov a informácií o inventúre sú vymenované v Nariadení o riadení energetickej únie, Prílohe V a v implementačnom nariadení v článkoch 21, 22 and 23, Prílohách XVII, XVIII, XIX;
  • Podľa dohodnutých pravidiel na úrovni EÚ sa k 15. 1. 2023 reportujú emisie podľa GWP z AR4 (pôvodné) a k 15. 3. 2023 podľa AR5 (nové). Správa NIR 2023 sa podáva už len v AR5;
  • Keďže CRF Reporter nie je ešte pripravený na nové GWP (AR5), obsahuje pôvodné koeficienty. Bude dopracovaný k 30. januáru 2023, preto k marcovej submisii by mal byť už schopný reportovať podľa AR5;
  • Nový reportovací systém pod OSN – CRT, bude v AR5, používať sa začne 15. 4. 2024, v júni 2023 prebehne testovanie, je možné sa zapojiť.

Informácia registra o procese ukončenie KP

  • Reporting KP emisií skončil;
  • Príde ku vyrovnaniu záväzkov, register bude jednotky ešte držať;
  • V apríli sa budú ešte reportovať jednotky. V Egypte sa dohodlo, že 1. 6. 2023 by mali mať krajiny zverejnené čísla a mať finálnu správu z review 2022 (KP LULUCF), čaká sa na poslednú krajinu, ak sa posunie, tak sa kalendár posúva všetkým krajinám;
  • 100 dňová true up period, aby v registroch odovzdali a zrušili dostatočné množstvá jednotiek. Po 9. septembri nebude možné plniť si záväzky. SK pripraví true up report, do 24. 10. 2023. Bude hodnotený pod špeciálnym review, ktoré sa bude týkať len týchto reportov;
  • Register bude fungovať, keďže CDM projekty neboli zrušené a budú sa dať posúvať čiastočne aj pod PA.