SLOVENSKO PUBLIKOVALO SVOJU ÔSMU NÁRODNÚ SPRÁVU O ZMENE KLÍMY

S radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že Slovensko si s miernym oneskorením splnilo svoju povinnosť voči medzinárodnému spoločenstvu a publikovalo svoju v poradí už Ôsmu národnú komunikáciu a Piatu dvojročnú správu o zmene klímy.

SLOVENSKO PUBLIKOVALO SVOJU ÔSMU NÁRODNÚ SPRÁVU O ZMENE KLÍMY

Správa obsahuje komprehenzívne informácie z rôznych oblastí širokej agendy zmeny klímy. Správu si môžete pozrieť na oficiálnych stránkach UNFCCC a tiež v našich dokumentoch.

Správu realizoval tím expertov a inštitúcií pod vedením Ministerstva životného prostredia SR v úzkej spolupráci s naším tímom.