Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

V piatok 18. novembra 2022 skončila 27. Klimatická konferencia, ktorej sa opäť zúčastnili aj zástupcovia nášho odboru. Po niekoľkých rokoch, konkrétne od konferencie, ktorá sa konala v Paríži v roku 2015 a bola na nej podpísaná slávna Parížska dohoda, to bola jedna z najúspešnejších konferencií v oblasti mitigácií, teda znižovania emisií.

Úspešná 27. Klimatická konferencia ukončená

Naozaj bol najvyšší čas dohodnúť sa, keďže od 1. januára 2023 začína nová éra v oblasti reportovania informácií o emisiách, indikátoroch, národných podmienkach, politikách a opatreniach, adaptáciách alebo projekciách emisií. Už sa svet reportovania nebude deliť na dve skupiny podľa svojich ekonomických výsledkov v minulosti (Annex I a non-Annex I krajiny)*, ale všetky krajiny, ktoré sú toho schopné, musia informovať o svojich emisiách, pretože zmena klímy sa týka všetkých. Samozrejme, tí bohatší budú pomáhať tým menej, a to nielen peniazmi, ale aj skúsenosťami, technológiami a odbornou pomocou cez svojich expertov. O toto sa snaží aj skupina CGE.*

Od klimatickej konferencie v Katoviciach sa vie o metodických príručkách pre reportovanie – slávne MPG*, bolo však doteraz priam nemožné doladiť technické a administratívne detaily. Viaceré krajiny si vysvetľovali flexibility po svojom, konzistencia je pritom pre reportovanie esenciálna.

Tak, čo sme to teda dohodli na práve skončenej konferencii? Dohodli sme podmienky a zásady pre dobrovoľné review oblasti adaptácie pre rozvojové krajiny, alebo pre krajiny, ktoré o to požiadajú. Dohodli sme tréningy pre expertov, aby vedeli správne vyplniť spoločné tabuľky, dohodli sme tréningy pre revízorov, ktorí budú pomáhať krajinám sa zlepšovať. Dohodli sme presné termíny pre podanie prvej Dvojročnej správy o transparentnosti, režim a spôsob konania revízií, pomoc pre krajiny, ktoré to potrebujú, funkcionality a spustenie nového softvéru pre reportovanie.

Bude to od budúceho roka náročné, počet krajín predkladajúcich svoje správy vzrastie zo súčasných 42 na skoro 200, bude si to vyžadovať veľa úsilia docieliť harmonizáciu procesov. Bude to vyžadovať aj viac expertov pre revízie, čiže kontroly alebo posúdenia predložených správ. Do toho nám chýba veľké množstvo expertov, preto budovanie kapacít je na stole a treba sa ním vážne zaoberať.

Slovensko je na budúci režim pripravené tak dobre, ako sa dalo v podmienkach nášho odboru. Čakáme na schválenie podaného projektu z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého by sme mali naše emisie skleníkových plynov prepočítať novými koeficientami otepľovania, použiť nové metodické príručky a nové formy reportovacích tabuliek. Uvidíme, aké čísla nám nakoniec vyjdú, dôležitá je však celkové trajektória a trendy a percentá zníženia, ktoré Slovensko dosiahlo a dosiahne do polovice storočia.

Držme si palce!

*pozrite pre skratky a pojmy náš Glosár