NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA 2021

Odbor emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za roky 1990 - 2021.

NOVÁ INVENTÚRA EMISIÍ ZA 2021

Dnes, v piatok 13. januára, sme zverejnili a zaslali do Európskej komisie novú inventúru emisií skleníkových plynov za roky 1990 – 2021. Súčasťou emisnej správy sú aj dodatočné informácie o palivách, energii, emisných faktoroch a indikátoroch potrebných pre nové povinnosti v rámci Naradenia o riadení energetickej únie.

Bohužiaľ musíme skonštatovať, že emisie skleníkových plynov v roku 2021 medziročne vzrástli celkovo o 10 %, najmä spôsobené nárastmi v sektore energetika o 11 %, v sektore doprava o 7 % a v sektore priemysel dokonca o 17%. Celkovo emisie medziročne narástli o 4.1 Tg CO2 ekvivalentov.

Celkové emisie skleníkových plynov prepočítané na CO2 ekvivalenty podľa GWP100 z Piatej Hodnotiacej správy IPCC 41 301,42 Gg bez záchytov zo sektora LULUCF. Celkovo od základného roku 1990, emisie klesli o 44 %.

 

Grafy na stránke OEaB budú aktualizované v nasledujúcich dňoch.