Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

V piatok 25. novembra 2022 skončila dlho očakávaná konferencia Ochrana ovzdušia, ktorú spoluorganizuje okrem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky aj SHMÚ - OEaB. Svojho zástupcu máme v prípravnom vedeckom výbore, ktorý sa podieľa na zostavovaní odborného programu konferencie, ako aj na samotnom priebehu odborného programu. Mediálnym partnerom konferencie je odborný časopis SHMÚ – Meteorologický časopis.

Rekordný počet prednášok aj účastníkov konferencie Ochrana ovzdušia 2022

Práve skončená konferencia Ochrana ovzdušia 2022 mala rekordnú účasť, viac ako 200 prítomných účastníkov a viac ako 30 online účastníkov, čo znamenalo aj rekordný počet prihlásených príspevkov na konferenciu. Bolo to spôsobené nechcenou kovidovou prestávkou, keď sa v rokoch 2020 a 2021 konala len jednodňová online náhrada konferencie. Príspevky boli zamerané na viaceré aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia, merania emisií a vyhodnocovania kvality ovzdušia, modelovania kvality ovzdušia a modelovania emisií z rôznych činností. Prítomní účastníci z viacerých oblastí sa postarali o bohatú odbornú diskusiu priamo počas prednáškových blokov, ako aj v kuloároch.

Odbor Emisie a biopalivá zaznamenal tiež rekordnú účasť, ale aj rekordný počet príspevkov v zborníku, prezentácií a posterov. Využili sme príležitosť otestovať naše výsledky vo forme verejnej prezentácie a následnej diskusie. Záujem účastníkov nám pomohol odhaliť slabé miesta nášho výskumu a odbornej práce a ukázal nám smer zamerania našich aktivít do budúcnosti.

Zároveň nám účasť na konferencii pomohla prediskutovať niektoré aktuálne problémy a otázky s kolegami z MŽP SR, SAŽP, prevádzkovateľmi a kolegami z iných odborov SHMÚ. Konferenciu sme využili ako doplnenie odborných znalostí pre menej skúsených kolegov a rozšírenie okruhu pracovných kontaktov.

Prezentovali sme výsledky odborných štúdii bioplynových staníc, prieskumu chovu králikov v domácnostiach, výsledkov projektov LIFE – IPEUROSTAT, ako aj prezentáciu nových informačných systémov NRZSK BIO.