TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

Dňa 18. 04. 2023 na spoločenskej večeri v rámci konferencie TFEIP (pracovná skupina pre emisné inventúry a projekcie) bola tímu OEaB udelená cena za najkomplexnejšiu sprievodnú správu k emisným inventúram.

TÍM OEAB ZÍSKAL OCENENIE ZA SPRIEVODNÚ SPRÁVU K EMISNÝM INVENTÚRAM

Tento rok sa konferencia TFEIP konala v britskom Oxforde v termíne 18. - 20. 4. 2023. Hlavnou úlohou TFEIP je podporovať zmluvné strany pri podávaní správ o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie a údajoch o prognózach dohovoru. To zahŕňa zodpovednosť za vývoj a technický obsah príručky na inventarizáciu emisií EMEP/EEA, ktorá sa používa na odhady a vykazovanie národných emisií.

V rámci konferencia sa hodnotí kvalita emisných inventúr a sprievodných správ jednotlivých členských krajín a tým najlepším sa udeľujú ceny. Tím OEaB, reprezentujúci SR, tento rok získal ocenenie za najkomplexnejšiu sprievodnú správu k emisiám za výrazné zlepšenie obsahovej stránky správy, jej transparentnosť a kvalitu. Správu môžete nájsť tu.

Na celý tím, ktorý sa na príprave podieľal sme veľmi hrdí!