Blog

Zaujímavé informácie a články zo sveta emisií na Slovensku a sveta.

Pokles globálnej konzumácie hovädzieho mäsa o pätinu by znížil odlesňovanie na polovicu

Pokles globálnej konzumácie hovädzieho mäsa o pätinu by znížil odlesňovanie na polovicu

  • 09.05.2022 12:28

Situácia na Slovensku a na svete.

Čo je to COP?

Čo je to COP?

  • 15.11.2021 20:26

COP je anglická skratka pre „Conference of the parties“, čiže konferencia zúčastnených strán.

Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

Nízkoemisné zóny v Európe a na Slovensku

  • 05.11.2021 18:33

Nízkoemisné zóny môžu byť jedným z riešení na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách.