Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

Ako súčasť zákona o zmene klímy musia všetky mestá nad 50 000 obyvateľov v Španielsku zaviesť plán udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

Dá sa to! Španielsko zriadi nízkoemisné zóny v takmer 150 mestách

Keď v roku 2023 tieto požiadavky vstúpia do platnosti, podľa španielskych médií bude povinné zriadiť nízkoemisné zóny (NEZ/LEZ) v takmer 150 španielskych obciach.

Obmedzenia začnú od najstarších modelov vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky pre environmentálnu značku DGT., po ktorých postupne budú nasledovať vozidlá so štítkom C a B. DGT (Directorate General for Traffic of Spain) je klasifikačný systém pre vozidlá v meste s cieľom pozitívnej diskriminácie v prospech najekologickejších vozidiel a zavádza tým účinný nástroj do komunálnej politiky, a to tak na zavedenie obmedzení jazdy počas vysokého znečistenia ovzdušia, ako aj na podporu nových technológií prostredníctvom daňových stimulov, alebo výhod súvisiacich s mobilitou a životným prostredím.

Bolo zriadených päť kategórií vozidiel podľa ich potenciálu pre emisie znečisťujúcich látok:

Bez štítku - Vozidlá, ktoré nespĺňajú minimálne environmentálne požiadavky, nezískajú označenie DGT. Sú to vozidlá, ktoré sú najviac postihnuté obmedzeniami pohybu v meste. Ide o benzínové autá staršie ako EURO 3 a naftové autá staršie ako EURO 4.  Obmedzenie zároveň platí aj pre motocykle a mopedy Euro 1.

B štítok – Benzínové autá a ľahké úžitkové vozidlá Euro 3 alebo naftové  Euro 4 alebo Euro 5. Vozidlá s viac ako ôsmimi miestami a na prepravu tovaru, zaradené ako Euro 4 alebo Euro 5 bez ohľadu na druh paliva. Motocykle a mopedy Euro 2.

C štítok - Autá a ľahké úžitkové vozidlá s benzínovým pohonom Euro 4 a Euro 5 alebo 6 alebo s naftovým pohonom s Euro 6. Vozidlá s viac ako ôsmimi miestami a pre preprava tovaru, zaradené do evidencie vozidiel ako Euro 6 bez ohľadu na druh paliva. Motocykle a mopedy Euro 3 a Euro 4.

ECO štítok - Vozidlá s viac ako ôsmimi sedadlami a na prepravu tovaru, zaradené do evidencie vozidiel ako plug-in hybridy s dojazdom < 40 km, hybridy (HEV), vozidlá poháňané zemným plynom, vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom (CNG) alebo LPG. V každom prípade musia spĺňať aj emisnú normu Euro 6 bez ohľadu na typ paliva. Motocykle a mopedy s kategóriou HEV alebo PHEV a dojazdom pod 40 km.

Nulové emisie - Vozidlá zaradené do evidencie vozidiel ako batériové (BEV), elektrické vozidlá s predĺženým dojazdom (REEV), plug-in hybridy (PHEV) s minimálnym dojazdom 40 km alebo vozidlá na palivové články (vodíkové).

V závislosti od okolností budú obmedzeniam podliehať aj niektoré mestá s 20 000 a viac obyvateľmi. Celkovo v týchto obciach býva približne 25 miliónov ľudí, čo predstavuje 53 % všetkých španielskych vodičov.

V prípade, ak by sa rovnaký paragraf objavil aj v slovenskom klimatickom zákone, priamo by sa to dotklo všetkých krajských miest a Martina. Ak by sme brali do úvahy rozšírenú verziu s mestami od 20 000 obyvateľov išlo by o 29 % všetkých miest na Slovensku a dotklo by sa to zhruba 25 % všetkých vozidiel na Slovensku.

Pôvodná informácie je uvedená v Spanish News Today.