NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE ZA FEBRUÁR

Vitajte pri druhom vydaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá v roku 2024. Aj tentoraz sme pre Vá vybrali novinky a zaujímavosti v oblasti emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.