NEWSFILTER: ČO NÁS ZAUJALO V ENERGETIKE ZA JANUÁR

Vitajte pri prvom vydaní Newsfiltru Odboru Emisie a biopalivá v roku 2024. Predstavíme Vám ďalšie novinky a zaujímavosti v oblasti emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.