26. Klimatická konferencia v Glasgowe

Slovensko ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody vyslalo do Glasgowa svojich delegátov na ďalšie rokovania. Týchto rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia odboru Emisie a biopalivá Janka Szemesová a Ján Horváth.

26. Klimatická konferencia v Glasgowe

Klimatická konferencia v Glasgowe sa konala po ročnom odklade spôsobenom pandémiou COVID-19. Krajiny prijali dokument pod názvom Glasgowský klimatický pakt, čo je vlastne séria troch navzájom sa prekrývajúcich rozhodnutí. Po prvý krát v histórii je vo výslednom dokumente referencia na znižovanie emisií z uhlia a zastavenie neefektívnych dotácií na fosílne palivá.

Jednotlivé časti dokumentu obsahujú záväzky a opatrenia pre vedu a výskum, adaptácie, financovanie adaptácií, mitigácie, klimatické financovanie, transfer technológií, budovanie kapacít, straty a škody, implementácie Parížskej dohody v oblasti reportovanie, review a započítavania a kooperácie. Krajiny sa nedohodli na ďalšom osude Kjótskeho protokolu (ktorý stratil platnosť k 31. 12. 2020 a bol nahradený Parížskou dohodou).

Nás ako Odbor Emisie a biopalivá najviac zaujímala časť týkajúca sa nastavenia budúceho rámca transparentnosti pod Parížskou dohodou. Napriek tomu, že technické metodické príručky (MPG = Modalities, Procedures and Guidelines) boli schválené od COP24 (2017) v Katoviciach, dôležité rozhodnutie o ich implementácii doteraz chýbalo. S radosťou môžeme teda konštatovať, že skoro po piatich rokoch aj našou intenzívnou prácou v EÚ tíme expertov sme vyrokovali CMA rozhodnutie (rozhodnutie pod Parížskou dohodou) zatiaľ v podobe návrhu (bez čísla).
-/CMA.3 pod názvom „Návod na prevádzku MPG pre Rozšírený rámec transparentnosti podľa článku 13 Parížskej dohody“ (Guidance for operationalizing the modalities, procedures and guidelines for the enhanced transparency framework referred to in Article 13 of the Paris Agreement) https://unfccc.int/documents/311138. Rozhodnutie má 56 strán a obsahuje aj reportovacie tabuľky pre emisie skleníkových plynov. Rozhodnutie nadväzuje na rozhodnutie -/CMA.3 podľa článku 6.2 Parížskej dohody o kontrole a kooperatívnom prístupe k dodržiavaniu záväzkov pri plnení národných cieľov (Guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement) https://unfccc.int/documents/310510 . Rozhodnutie tiež definuje budúcu podobu štruktúrovaného obsahu, definuje započítavanie a review.

Prečítajte si aj Rozhovor s vedúcou Slovenskej delegácie.

Zdroj: UNClimatechange