INVENTÚRA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 2022

Nová inventúra emisií skleníkových plynov potvrdila klesajúci trend predbežne publikovaných emisií v januári. Emisie v roku 2020 dosiahli historické minimum a sú na polovičnej úrovni roku 1990.

INVENTÚRA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 2022

15. marec je termín pre podanie emisnej bilancie skleníkových plynov pre Európsku komisiu a 15. apríl je termín pre podanie emisnej bilancie skleníkových plynov za roky 1990 – x-2. Vyhodnotením štatistických ukazovateľov a trendov emisií sa venuje Národná inventarizačná správa 2022. Slovensko dosiahlo v roku 2020 historicky najnižšiu hodnotu emisií skleníkových plynov od začiatku vykazovania (1990). Na nízkej úrovni emisií sa prejavila hlavne pandémia korona vírusu a s tým spojená nižšia mobilita (pokles spotreby motorových palív, hlavne nafty v cestnej doprave), pokles priemyselnej produkcie a plánovaná rekonštrukcia vysokej pece v Košickom U. S. Steele, ale aj čiastočná transformácia energetického priemyslu Hornej Nitry. Zatiaľ čo redukcia spojená s pandémiou a plánovanými odstávkami v priemysle sú dočasné, opatrenia v oblasti zmeny klímy implementované na národnej úrovni emisie znižujú trvale.

Priaznivý vývoj emisií skleníkových plynov dopĺňa aj pozitívna bilancia záchytov v sektore využívania krajiny a zmien vo využívaní krajiny, kde záchyty medziročne (2019/2020) narástli o 2 mil. ton CO2 ekvivalentov a dosiahli takmer úroveň z roku 1990. Nárast bol spôsobený hlavne útlmom ťažby dreva.