Konferencia Clean Air Forum v Madride prekvapila hlavne témou

Zapojenie samospráv a verejnosti do problematiky čistého ovzdušia bolo cieľom tretieho Fóra EÚ o čistom ovzduší (Clean Air Forum) v Madride.

Konferencia Clean Air Forum v Madride prekvapila hlavne témou

Cieľom tretieho Fóra EÚ o čistom ovzduší (Clean Air Forum), ktoré sa konalo v dňoch 18. 11. – 19. 11. 2021 v Španielskom Madride (organizuje sa každé dva roky a predchádzajúce ročníky sa konali v roku 2019 v Bratislave a v roku 2017 v Paríži), bolo poskytnúť usmernenia a pomôcť pri koordinácii vykonávania právnych predpisov Únie súvisiacich so zlepšovaním kvality ovzdušia pre všetky členské štáty EÚ, na všetkých relevantných úrovniach, ako sú: Európska komisia, zástupcovia priemyslu, mimovládne organizácie, či vedecká komunita. Výmena skúseností a postupov, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť a povedomie o kvalite ovzdušia, pomoc pri vytváraní politík v oblasti ovzdušia, vrátane tých, ktoré sa dotýkajú vykurovania domácností, či cestnej dopravy bolo hlavným motívom podujatia.

Hlavnými témami madridského fóra boli:

  • nulové znečistenie: kvalita ovzdušia a zdravie,
  • spolupráca s mestami a občanmi,
  • prepojenie čistého ovzdušia, klímy a obnovy,
  • znečistenie ovzdušia, zmena klímy a biodiverzita,
  • prístup k spravodlivosti a právo na čisté ovzdušie,
  • kvalita ovzdušia: revízia pravidiel EÚ.

Vystúpilo množstvo významných osobností, medzi inými Michael Bloomberg, bývalý trojnásobný starosta mesta NY, Frans Timmermans, výkonný viceprezident EK, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov, riaditeľka DF Enviro Florika Fink-Hooijer, množstvo starostov veľkých európskych miest, ako aj občianski aktivisti z rôznych krajín.

Medzi hlavné posolstvá fóra možno považovať snahu o väčšiu spoluprácu medzi všetkými úrovňami rozhodovania v krajine od celoštátnej, regionálnej až po miestnu úroveň. Zároveň sa mnohokrát spomínalo, že do rozhodovacích procesov o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia je nevyhnutné zapájať mestá a ich obyvateľov. Ďalším dôležitým odkazom bola nevyhnutnosť riešiť zmenu klímy a znečistenie ovzdušia spolu, nie oddelene od seba, pretože opatrenia na zmenu klímy môžu pozitívne ovplyvniť aj kvalitu ovzdušia a vice versa. Frans Timmermans sa počas svojho vystúpenia vyjadril, že problém kvality ovzdušia je nevyhnutné riešiť v zmysle hesla „Make it personal“. Každý by mal tento problém začať riešiť od seba a od svojho najbližšieho okolia.

Je tiež dôležité si uvedomiť vzájomné pôsobenie medzi znečistením ovzdušia, zmenou klímy a biodiverzitou. Znečistenie ozónom je toho príkladom: emisie metánu prispievajú k zmene klímy a zároveň sú dôležitým prekurzorom prízemného ozónu. Očakáva sa, že globálne otepľovanie zvýši koncentrácie prízemného ozónu s dopadmi na ekosystémy, poľnohospodárske plodiny a lesy, ako aj na ľudské zdravie vo vidieckych oblastiach aj v mestách. Pandémia Covid-19 nám ukázala redukciu emisií v doprave, ale neprestali sme jesť. Emisie z poľnohospodárstva sa preto nezmenili, pritom tento sektor je významný, ako pre skleníkové plyny, tak aj pre znečistenie ovzdušia. Najväčším problémom je, že poľnohospodári si neuvedomili, že sú súčasťou problému a mali by prispieť taktiež k redukcii emisií. Redukovanie spotreby mäsových výrobkov má synergický efekt na redukciu emisií, a tým aj na zlepšenie zdravotného stavu konzumenta.

Kvalita ovzdušia v mestách naďalej zostáva významným problémom. Podľa Vasca Alves Cordeira, viceprezidenta Európskej komisie pre regióny, si mnoho ľudí myslí, že problémy so znečistením ovzduším sú problémy vyššej vrstvy, resp. riešenie týchto problémov je luxus, keďže množstvo ľudí musí riešiť existenčné problémy. No ukazuje sa, že znečistené ovzdušia je problémom, ktorý je taktiež existenčný a od jeho riešenia závisia naše životy.

Starosta Göteborgu (Švédsko), Axel Josefson, predstavil stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia. Kľúčovým je mať verejnosť na svojej strane, počas prípravy na prijatie opatrení.

José Luis Martinéz-Almeida, starosta Madridu, hovoril o tom, ako Madrid veľmi intenzívne pracuje na zlepšení kvality ovzdušia v meste. Až 6 miliónov ľudí žije v centre Madridu, preto je veľmi dôležité posilniť verejnú dopravu vrátane taxíkov, tak aby boli „zelené“ teda nízko emisné alebo bezemisné. Od roku 2022 do centra mesta nebudú môcť vstúpiť vozidlá nerezidentov a zároveň do roku 2025 chcú zakázať všetky vozidlá, ktoré nemajú nálepku nízkoemisnosti. Súčasne zaviedli dve linky verejnej dopravy, ktoré sú úplne zdarma a počas vianočných sviatkov bude všetka verejná doprava v Madride zdarma. Tento postup považujú za udržateľný. V súčasnosti má Madrid 16 elektrických liniek a plánujú ich značne rozšíriť. Pracujú na tom, aby do roku 2023 mali vo verejnej doprave len elektrické vozidlá. Podobne pracujú na zintenzívnení bicyklovej dopravy vo forme nového cyklo pruhu. Minulý rok snehová búrka Filoména zasiahla veľkú časť mesta, preto vysadili množstvá stromov, aby zabezpečili bezpečné prostredie pre obyvateľov

Podľa starostu Varšavy, Rafala Trzaskowského, ďalšou možnosťou, ako presadiť dosiahnutie cieľov zlepšenia kvality ovzdušia, je zapojenie regionálnych a lokálnych samospráv. Prostredníctvom tohto zapojenia je možné kvalitnejšie zvyšovať informovanosť a povedomie obyvateľstva a miest a ich priame zapojenie do procesu.

Dôležité nie je len dostať na cesty čo najviac nízko- alebo bez-emisných áut, ale dostať z ciest staré automobily triedy Euro 4 a Euro 5. V Kalifornii majú systém merania emisií v priamej prevádzke bez vedomia vodiča. Ak automobil prekročí prípustnú hranicu emisií, je o tom upovedomený a chybu musí vlastník auta odstrániť, resp. zaplatiť pokutu. V Európe žiaľ takýto systém zatiaľ neexistuje.

Bol spomenutý aj problém energetickej chudoby. Podľa Trzakowského, keď krajina investuje významné zdroje na nízko emisné kotle, a potom v prípade krízy a zvyšovania ceny energií si domácnosti nemôžu dovoliť palivo do nového vykurovacieho zariadenia (napr. plyn), vracajú sa späť k pôvodným zariadeniam. Tento prístup je neprijateľný a musí byť zohľadnení pri príprave politík a opatrení pre vykurovanie domácností. Zmeny navrhnuté v novele smernice o Národných emisných stropoch (NECD) o odškodňovaní občanov postihnutých zmenou, resp. sprísnením podmienok pre vykurovanie a vlastnenie neekologických motorových vozidiel vnesie viac solidárnosti do celého systému.

Aplikácia „Európsky index kvality ovzdušia“

Počas fóra bola predstavená nová mobilná aplikácia Európsky index kvality ovzdušia. Aplikácia bola vytvorená Európskou environmentálnou agentúrou a Európskou komisiou. Jej účelom je priblížiť obyvateľom informácie o kvalite ovzdušia tak, aby mali vždy kvalitné a presné údaje o tom, v akej oblasti sa nachádzajú z hľadiska kvality ovzdušia. Aplikácia ukáže užívateľovi najlepšie možné údaje pre konkrétne miesto, a či je bezpečné sa v danej oblasti nachádzať zo zdravotného hľadiska. Aplikácia je voľne dostupná pre Android aj iOS.