Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2020

Najväčší znečisťovatelia na Slovensku za rok 2020

Na základe nahlásených údajov do databázy NEIS uverejňujeme najväčších znečisťovateľov ovzdušia z pohľadu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok v novej Správe o emisiách 2022 – časť NEIS.