Nová analýza emisií

Aký je podiel emisií skleníkových plynov v schéme obchodovania s emisnými kvótami?

Nová analýza emisií

Tým expertov OEaB pripravil analýzu a vyhodnotenie 4. obchodovacieho obdobia pod smernicou EÚ ETS za roky 2013 – 2020. Zaujímavé informácie nájdete v našej správe nižšie.