Nová inventúra emisií za 2020

Odbor emisie a biopalivá pripravil správu o emisiách skleníkových plynov za rok 2020.

Nová inventúra emisií za 2020

Náš tím nezaháľal a od začiatku roka usilovne pracoval, aby v piatok 14. januára zaslal do Európskej komisie novú inventúru emisií skleníkových plynov za rok 2020. Súčasťou emisnej správy sú aj dodatočné informácie o palivách, energií, emisných faktoroch a indikátoroch potrebných pre riadenie energetickej únie. 

Emisie skleníkových plynov v roku 2020 prudko poklesli v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v dôsledku viacerých faktorov, ako napríklad: pokles ťažby a spotreby tuhých a kvapaliných palív v energetike a priemysle, pokles spotreby motorovej nafty v úžitkových vozidlách v dôsledku pandémie, pokles výroby ocele a pokles ťažby dreva (nárast záchytov uhlíka).

Celková úroveň emisií skleníkových plynov v roku 2020 vyjadrená v CO2 ekvivalentoch bola necelých 37 000 kiloton.