Nové gridované emisie znečisťujúcich látok pre projekt LIFE

Koncom roka 2021 bola odovzdaná prvá časť úloh nášho odboru v rámci projektu LIFE-Zlepšenie kvality ovzdušia – Alokácia emisií znečisťujúcich látok na okresy a kraje Slovenskej republiky.

Nové gridované emisie znečisťujúcich látok pre projekt LIFE

Dňa 2. 12. 2021 bola reportovaná správa o metodickom postupe na alokáciu emisií znečisťujúcich látok na kraje SR, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu LIFE-Zlepšenie kvality ovzdušia.

Vďaka kvalite dát zo štatistické prieskumu realizovaného v roku 2019 ŠÚ SR so zameraním na domácnosti vykurujúce tuhým palivom a rozsiahlej analýzy dát, bolo možné rozdeliť emisie z domácností až na úroveň okresu.

Pre viac informácií kliknite tu.