Nové účty emisií do ovzdušia

Odbor Emisie a biopalivá, odoslal dňa 18. septembra do Eurostat-u report podľa Kalendára zverejňovania údajov.

Odbor Emisie a biopalivá, odoslal dňa 18. septembra do Eurostat-u report s názvom Účty emisií do ovzdušia v novom formáte, ktorý obsahuje samostatný výpočet emisií z cestnej dopravy pre vybrané látky. Tieto účty sú súčasťou Európskeho systému environmentálnych ekonomických účtov.

Report bude uverejnený v Štatistickej ročenke Slovenskej republiky, ako aj na našej stránke.