Nové účty emisií do ovzdušia

Štatistický úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s odborom Emisie a biopalivá, odoslal dňa 25. septembra do Eurostat-u report s názvom Účty emisií do ovzdušia.

Nové účty emisií do ovzdušia

Štatistický úrad Slovenskej republiky, v spolupráci s odborom Emisie a biopalivá, odoslal dňa 25. septembra do Eurostat-u report s názvom Účty emisií do ovzdušia, ktorý je súčasťou Európskeho systému environmentálnych ekonomických účtov.

Report je uverejnený v Štatistickej ročenke Slovenskej republiky, ako aj na našej stránke.