Pracovné stretnutie OEaB v Liptovskom Jáne

Náš odbor sa na dva dni pracovne presunul do rekreačného zariadenia SHMÚ v Liptovskom Jáne, kde v prekrásnom prostredí, a pri „vybavenom“ počasí, absolvoval pracovné stretnutie k téme biopalív so zástupcami spoločnosti Petroltrans sídliacej v Poprade. Okrem pracovných aktivít stihol si aj pozrieť okolie a utužiť pracovné vzťahy. Pozrite si naše fotky.

Náš odbor sa na dva dni pracovne presunul do rekreačného zariadenia SHMÚ v Liptovskom Jáne, kde v prekrásnom prostredí, a pri „vybavenom“ počasí, absolvoval pracovné stretnutie k téme biopalív so zástupcami spoločnosti Petroltrans sídliacej v Poprade. Okrem pracovných aktivít stihol si aj pozrieť okolie a utužiť pracovné vzťahy. Pozrite si naše fotky.