Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

Slovensko, ako signatár Rámcového dohovoru o zmene klímy, Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody, prostredníctvom svojich expertov momentálne rokuje v sídle sekretariátu Dohovoru OSN o zmene klímy v Nemeckom Bonne. Rokovania podporných orgánov pre implementáciu (SBI) a vedeckú a technologickú podporu (SBSTA) prebiehajú ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu, ktorá sa v novembri uskutoční v Egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Týchto rokovaní sa zúčastňujú aj zástupcovia odboru Emisie a biopalivá Janka Szemesová a Ján Horváth.

Rokovania podporných orgánov v Bonne ako príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Šarm aš-Šajch

Príprava na 27. Klimatickú konferenciu v Egyptskom stredisku Šarm aš-Šajch začala na rokovaniach podporných orgánov SBI a SBSTA v Bonne v pondelok 6. júna 2022. Stretnutia sa zúčastnili dvaja zástupcovia odboru Emisie a biopalivá a ako tradične sledujú agendu v oblasti transparentnosti a budúceho rámca reportovania údajov potrebných pre agendu zmeny klímy a agendu vedeckého pokroku v oblasti zmeny klímy. Keďže Klimatická konferencia bude v Egypte, krajine masívne postihnutej zmenou klímy, suchom, ohrozením potravinovej bezpečnosti, najdôležitejšie body agendy budú adaptácie ako plnenie globálnych cieľov, straty a škody(Loss & Damage) a odvetné opatrenia (response measures).

Glasgow – Šarm aš-Šajch pracovný program pre dosiahnutie globálnych cieľov v adaptáciách podľa rozhodnutia 7/CMA.3: Na prvom stretnutí sa dohodlo, že konsenzus je dôležité dosiahnuť do COP 27 v Egypte. Na diskusiu budú slúžiť aj workshopy pre zainteresovaných expertov mimo OSN, ich prínos do agendy je žiadúci. Veľa rozvojových krajín požadovalo submisie k téme a agende workshopov. EÚ a USA požadovalo regionálne workshopy pre lacnejší a rýchlejší progres. Rozvojové krajiny samozrejme zdôrazňujú aj potrebu finančného krytia tohto progresu.

27. Klimatická konferencia v Egypte bude mať pravdepodobne nízke zastúpenie v dôsledku niekoľkonásobného predražovania cien ubytovania a nedostatku kapacít. Egyptský organizátor odrážal sťažnosti viacerých delegácií a neziskových organizácií na nedostatočnú koordináciu a kontrolu zapojených subjektov zo súkromnej sféry. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.