UNFCCC review 2021 na emisie skleníkových plynov

Dňa 25. septembra 2021 (v sobotu) sme vo večerných hodinách dostali od expertného revízneho tímu pracujúceho pod Rámcovým dohovorom o zmene klímy 36-stranovú správu s predbežnými zisteniami z revízie emisnej inventúry skleníkových plynov podanej k 15. aprílu 2021.

UNFCCC review 2021 na emisie skleníkových plynov

Dňa 25. septembra 2021 (v sobotu) sme vo večerných hodinách dostali od expertného revízneho tímu pracujúceho pod Rámcovým dohovorom o zmene klímy 36-stranovú správu s predbežnými zisteniami z revízie emisnej inventúry skleníkových plynov podanej k 15. aprílu 2021. Predbežnú správu budeme pripomienkovať a jej obsah zatiaľ nie je záväzný. Pozitívum je, že po týždňovej kontrole nezávislej skupiny medzinárodných expertov, sú čísla o stave emisií skleníkových plynov zverejnených v tomto roku validované a platné. Podobne dopadla kontrola aj zo strany Európskej komisie, ktorá prebehla v prvom polroku 2021.

Sledujte nás, konečnú správu zverejníme koncom roka 2021.