Workshop k biopalivám

V dňoch 7. 6. – 9. 6. 2022 sa vo švédskom meste Malmö uskutočnil pravidelný worskhop k biopalivám, zvaný REFUREC.

Workshop k biopalivám

Stretnutia, vrátane zástupkýň zo Slovenska, sa zúčastnilo 21 krajín a reprezentanti Európskej komisie v tejto oblasti. Námety na diskusie boli rôzne a hľadiská sa občas naprieč členskými krajinami líšili, ale v konečnom dôsledku sme sa všetci zhodli, že je potrebné znižovať emisie z dopravy vhodnými spôsobmi. Jedným z nich je aj primiešavanie kvalitných, pokročilých biopalív, ktoré neohrozujú pestovanie plodín určených na výživu ľudí a zvierat, a zvýšenie podielu elektrických vozidiel nabíjaných elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

Diskutované boli aj ciele podľa rôznych legislatívnych návrhov a ich vzájomné prelínanie (napr. REDIII, REfuel Aviation aFuelEU Maritime), či podmienky kontroly certifikačných dobrovoľných schém členskými krajinami.

Tieto stretnutia podporujú spoluprácu členských krajín a pomocou nich je možné vziať si pozitívny príklad od tých krajín, ktoré sú v dosahovaní stanovených cieľov ambicióznejšie, bližšie a úspešnejšie.