Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Prvá fáza dokončená

Dňa 29.4.2022 bola reportovaná prvá časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich na konverziu údajov z emisných inventúr do klasifikácie NACE rev.2 používanej v emisných účtoch AEA.

Zlepšenie emisných účtov z dopravy: Prvá fáza dokončená

Dňa 29.4.2022 bola reportovaná prvá časť správy o metodickom postupe tvorby nových korešpondenčných matíc pre cestnú dopravu, slúžiacich na konverziu údajov z emisných inventúr do klasifikácie NACE rev.2 používanej v emisných účtoch AEA.

Zároveň boli odovzdané aj emisné účty pre obdobie 2013-2018, ktoré zahrňovali aj novú maticu pre cestnú dopravu.

Pre viac informácií kliknite tu.

 

Obrázok z

Designed by macrovector / Freepik