Slovensko čelí veľkej výzve v oblasti dekarbonizácie

Slovensko má pred sebou náročnú úlohu dosiahnuť ciele dekarbonizácie stanovené Európskou úniou. Pre úspech je nevyhnutné, aby sa k dekarbonizácii pripojili všetky veľké priemyselné podniky, vrátane U. S. Steel Košice.

Slovensko čelí veľkej výzve v oblasti dekarbonizácie

Slovensko čelí veľkej výzve v oblasti dekarbonizácie, aby splnilo ambiciózne ciele Európskej únie. Hlavným prispievateľom nielen k emisiám oxidu uhličitého (CO2) v krajine je košická oceliareň U. S. Steel Košice, ktorá produkuje výrazne viac emisií než ostatné priemyselné podniky na Slovensku. Napriek plánom na zakúpenie elektrických oblúkových pecí, ktoré by mohli významne znížiť emisie, sa tento proces zatiaľ nepodarilo realizovať. V roku 2023,
U. S. Steel Košice vyprodukoval 7,96 milióna ton CO2, čo predstavuje približne pätinu celkových emisií Slovenska. Napriek tomu, že oceliareň mala zredukovať svoje emisie o približne 65 % výstavbou týchto elektrických oblúkových pecí, aktuálna situácia naznačuje, že oceliarenský gigant na východe Slovenska pravdepodobne príde o významnú časť finančných prostriedkov z Plánu obnovy v dôsledku prebiehajúcich rokovaní o zmene majiteľa koncernu, ktorým sa má stať japonský Nippon Steel. Pre Slovensko z toho vyplývajú dve zásadné otázky: Ak nebude dekarbonizovať košická oceliareň, kto to za ňu urobí? Aké následky si môže niesť Slovensko, ak sa nepodarí prispieť k spoločnému úsiliu EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050? Tieto otázky sú kritické, pretože Slovensko má ešte stále pred sebou veľký kus cesty k naplneniu cieľov dekarbonizácie. Viac informácií k téme projekcií nájdete v správe o projekciách skleníkových plynov.

Viac sa dozviete aj v tomto článku